2020

Bouw Dorpshuis Vaesrade officieel van start!


Corona virus

Update 8 oktober:

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen van het corona virus heeft het dagelijkse bestuur een aanvullende maatregel opgesteld. Iedereen wordt gevraagd om een mondkapje mee te nemen naar de repetitie van de harmonie. Bij het lopen in de ruimten, waarbij de 1,5m afstand niet behouden kan worden, willen we vragen om het mondkapje te dragen.

Update 26 augustus:

Dit jaar is een heel ander jaar geweest dan alle andere, niet alleen op muzikaal gebied. Van maart t/m juni heeft het muzikale leven stil gelegen. Harmonie St. Servatius Vaesrade was dan ook heel blij dat de laatste versoepelingen ervoor hebben gezorgd dat er weer, weliswaar op 2 meter afstand, gerepeteerd mocht worden.

Helaas heeft COVID-19 er ook voor gezorgd dat er geen muzikale activiteiten hebben plaatsgevonden sinds maart en mogen er tevens nog geen concerten gepland worden.
Vanwege de geldende beperkingen t.a.v. fysiek contact en het ontbreken van muzikale activiteiten heeft Harmonie St. Servatius Vaesrade ervoor gekozen om dit jaar de donateursactie in september geen doorgang te laten vinden. Wij hopen iedereen zo snel mogelijk te mogen verwelkomen op een mooi concert, al is nu nog niet duidelijk wanneer dit gaat zijn. We wensen iedereen veel kracht en gezondheid toe in deze tijd.

Update 19 juni: 

Wat zijn we blij met de landelijke en gemeentelijke goedkeuring om het samen muziek maken weer te hervatten!

Gisteravond zijn we samen begonnen met het doornemen van de regels en het inrichten van het repetitielokaal. Volgende week gaan we dan echt van start met het muziek maken, we hebben er zin in!

Het reglement geldend bij de repetities is hieronder te downloaden:

Reglement COVID-19
Reglement COVID-19.pdf (154.37KB)
Reglement COVID-19
Reglement COVID-19.pdf (154.37KB)


Update 9 juni: 

Inmiddels is er een akkoord van de minister van Economische Zaken op de opgestelde richtlijn van de KNMO (Koninklijke Nederlands Muziek Organisatie). Als verenigingen deze regels opvolgen, mogen ze hun activiteiten weer hervatten. Daar wij gebruik maken van het gebouw van de gemeente, zijn we nu nog wachtende op een akkoord van hen. Zodra deze binnen is, zal het bestuur zo snel mogelijk overleggen hoe we deze richtlijnen kunnen gaan opvolgen.

Update 21 april:

Wat is het stil! Inmiddels klinken er al 5 weken geen klanken in Vaesrade vanwege de maatregelen tegen het corona virus.

Onze gedachten gaan uit naar alle mensen, familieleden en vrienden in onze omgeving die werken en vechten tegen dit virus.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Update 24 maart: 

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom het Corona virus zijn reeds de komende repetities afgezegd. Helaas heeft de nieuwe aanscherping van gisteravond nog meer invloed op ons muzikale seizoen. De geplande activiteiten tot en met 1 juni komen te vervallen. Wanneer de repetities hervat worden, zal t.z.t. bekend gemaakt worden.

Het bestuur.

Update 16 maart: 
Gezien de recente ontwikkelingen betreffende het coronavirus is besloten om alle repetities en activiteiten op te schorten tot minimaal 6 april. Wij zullen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen en indien nodig nadere maatregelen na deze datum treffen.

Het bestuur.

Nonnevotten actie 2020