Over ons

In 1923 is er een muziekafdeling als onderdeel van Schutterij St. Martinus opgestart. Uit deze muziekafdeling is in 1925 Harmonie St. Servatius Vaesrade ontstaan door Jos Cobben, Jan Crapels, Mathieu Cobben, Constant Baggen, Jos Schoonbroodt, Harrie Henssen, Jos Cuypers en Frans Moonen. Met als doel de Schutterij muzikaal te begeleiden bij ieder optreden.

Donkere dagen waren er voor de Harmonie tijdens de crisis en oorlogsjaren. In september 1944 werd er weer nieuw leven ingeblazen. In 1952 werd dhr. Nick Dieteren uit Schinnen tot directeur benoemd, hij was ruim 30 jaar de dirigent van onze Harmonie. 

Uit de leden van de harmonie vormde zich in de jaren ’50 een Boerenblaaskapel “De Voasjener Jonge”. Helaas was deze kapel geen lang leven beschoren.

In 1972 werd het Majorettepeloton opgericht en op 17 augustus volgde de uniformering. Tevens werd het damescomité geïnstalleerd. Dit comité slaagde erin om op 15 juni 1974 de drumband te voorzien van uniformen. Drumband en Majorette vormden vanaf die datum één geheel en ging samen verder onder de naam Showband Harmonie St. Servatius en behaalde de nodige resultaten.

Het concert op 29 oktober 2022 is helaas ook een moment van afscheid. Na vele jaren van achteruitgang in ledenaantal is het bestuur onlangs tot het moeilijke besluit gekomen dat de harmonie niet meer hetgene kan doen dat we graag samen willen doen, d.w.z. samen mooie muziek maken. Hierdoor is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de harmonie na 29 oktober zal ophouden te bestaan.