Repetitie 

Het concert op 29 oktober 2022 is helaas ook een moment van afscheid. Na vele jaren van achteruitgang in ledenaantal is het bestuur onlangs tot het moeilijke besluit gekomen dat de harmonie niet meer hetgene kan doen dat we graag samen willen doen, d.w.z. samen mooie muziek maken. Hierdoor is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de harmonie na 29 oktober zal ophouden te bestaan.